Usługi księgowe admin

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w naszym biurze

Więcej...

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w naszym biurze przy wykorzystaniu programu finansowo –księgowego FINKA.PL. Klient wybiera opcję dostarczenia dokumentów osobiście lub kurierem do naszego biura.
 • Prowadzenie księgi głównej i pomocniczych.
 • Wykonywanie zapisów księgowych.
 • Zestawianie sald i obrotów.
 • Ewidencja środków trwałych.
 • Sporządzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat.
 • Sporządzanie raportów do GUS, NBP.
 • Współpraca z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdań.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych u klienta

Więcej...

Prowadzenie ksiąg rachunkowych u Klienta z Warszawy i okolic przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego Klienta.
 • Prowadzenie księgi głównej i pomocniczych.
 • Wykonywanie zapisów księgowych.
 • Zestawianie sald i obrotów.
 • Ewidencja środków trwałych.
 • Sporządzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat.
 • Sporządzanie raportów do GUS, NBP.
 • Współpraca z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdań.

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Więcej...

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku VAT.
 • Ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia.

Rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Więcej...

 • Prowadzeniu ewidencji przychodów.
 • Prowadzeniu rejestrów dla celów rozliczania podatku VAT.
 • Wypełnianiu i wysyłaniu elektroniczne deklaracji podatkowych.
 • Ewidencjonowaniu środków trwałych i wyposażenia.

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Więcej...

 • Sporządzanie rozliczeń z tytułu VAT, VAT UE, CIT, PIT.
 • Przygotowywanie i weryfikacja rejestrów VAT.
 • Sporządzanie oraz elektroniczna wysyłka plików JPK do Urzędów Skarbowych.
 • Weryfikacja czynnych podatników VAT.
 • Reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym.
 • Sporządzanie rocznych deklaracji.
 • Pobieranie UPO.

Pomoc przy rejestracji działalności

Więcej...

 • Zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych.
 • Rejestracja przedsiębiorców – wnioski CEIDG-1.
 • Spółka z o.o. w 24 h – zakładanie spółki przez Internet.

Tworzenie polityki rachunkowości i procedur

Więcej...

 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont.
 • Opracowanie polityki rachunkowości.

Rozliczanie najmu prywatnego

Więcej...

 • Rozliczanie usługi najmu w ramach działalności gospodarczej.
 • Rozliczanie w formie ryczałtu.
 • Rozliczanie na Książce Przychodów i Rozchodów.

Kalkulacja płac

Więcej...

 • Naliczanie płac z tytułu umów o pracę umów zleceń, o dzieło oraz innych umów.
 • Przygotowanie deklaracji podatku dochodowego zatrudnianych osób.
 • Kontrolowanie spraw kadrowo-pracowniczych.